Antonio Moreno

Antonio Moreno

Birthday : 09/26/1887
Place of birth : Madrid, Spain
Also Known as :
  1. Antonio Garride Monteagudo
  2. The Latin Lover
  3. Tony Moreno
  4. Anthony Moreno